Nota prawna

1. Prawa autorskie i pokrewne

Przez termin „strona Polish Business Magazine” rozumie się cały serwis internetowy znajdujący się w domenie „pbm.com.pl”. Strona Polish Business Magazine jest chroniona prawami autorskimi, prawami majątkowymi, pokrewnymi oraz innymi prawami. Treści wyświetlane na stronie Polish Business Magazine lub za jej pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim oraz innymi prawami chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania treści pochodzących ze strony Polish Business Magazine bez wyraźnej, pisemnej zgody właściciela. Jakiekolwiek operacje na kodzie źródłowym strony Polish Business Magazine są zabronione. Nie wolno reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów strony Polish Business Magazine. Przekazując treści na stronę Polish Business Magazine, użytkownik potwierdza, że ma prawo do ich udzielenia stronie Polish Business Magazine, i udziela stronie Polish Business Magazine niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji funkcji strony Polish Business Magazine. Użytkownik jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przekazywane treści, swoje wpisy i aktywność a strona Polish Business Magazine nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostarczone przez użytkownika treści. Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych.

2. Polityka prywatności

Informacje publikowane na stronie Polish Business Magazine są dostępne publicznie. Zbierane i przechowywane są następujące dane osobowe: adres e-mail, dane kontaktowe oraz (w zależności od używanych usług) niekiedy informacje finansowe; komputerowe dane logowania, statystyki odwiedzin stron, dane o ruchu do i ze strony Polish Business Magazine oraz dane o wpisach, inne informacje, w tym adres IP użytkownika i standardowe informacje internetowe dotyczące logowania. Strona Polish Business Magazine nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym firmom dla celów marketingowych bez uzyskania jednoznacznej zgody właścicieli tych danych. Dane osobowe mogą być ujawniane w odpowiedzi na wymagania prawne, w celu odpowiedzi na pytania użytkowników, którzy są właścicielami tych danych, wpisy lub inne treści naruszają prawa innych osób, aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo innych osób, na przykład gdy użytkownik zamieszcza fałszywe dane kontaktowe lub podszywa się pod inną osobę. Dane mogą być też przekazane organom wymiaru sprawiedliwości a także innym podmiotom w zakresie koniecznym do poprawnego funkcjonowania strony Polish Business Magazine np. usługodawcom, którzy pomagają nam prowadzić działalność gospodarczą. Na stronie Polish Business Magazine, użytkownik może napotkać pliki cookie umieszczone przez inne firmy. Strona Polish Business Magazine nie kontroluje sposobu wykorzystania tych plików cookie. Strona Polish Business Magazine nie zezwala innym firmom na zbieranie jakichkolwiek danych osobowych poprzez wykorzystanie plików cookie umieszczanych na stronie. Użytkownik może wyświetlać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe podczas przeglądania swoich wpisów. Strona Polish Business Magazine usuwa wszystkie dane osobowe, które nie są jej już dłużej potrzebne do właściwego funkcjonowania.

Aktualności

10.12
2019
Numer 1/2019 Polish Business Magazine

19. listopada 2019 r. został wydany numer 1 Polish Business Magazine: Work, Study & Career in Germany and Central Europe. […]

Czytaj

28.06
2018
Numer 2/2018 Polish Business Magazine

20. czerwca 2018 r. został wydany numer 2 Polish Business Magazine: Poland For Investors & Visitors 2018. Industry 4.0, Science, […]

Czytaj

28.02
2018
Numer 1/2018 Polish Business Magazine

Nowy numer Polish Business Magazine: Polish Defence Industry. Aviation, Land, Navy & Uniformed Services 2018 – czyli polski przemysł obronny […]

Czytaj

Reklama w Polish Business Magazine

Zobacz

Profile w katalogach branżowych

Zobacz

Targi i wystawy międzynarodowe

Zobacz

Promocja w aplikacjach mobilnych

Zobacz

Organizacja sesji fotograficznych

Zobacz

Produkcja filmów reklamowych

Zobacz

Doradztwo gospodarcze i reprezentacja

Zobacz

Zarządzanie projektami i negocjacje

Zobacz