Dystrybucja i nakład

Średni nakład magazynu to 45000 egzemplarzy dla danego numeru. Zdarzają się jednak edycje, gdzie liczba ta przekracza 50 tysięcy, ale bywają również mniejsze 35-tysięczne.  Już na etapie koncepcji kolejnego wydania planujemy jego nakład. Uwzględniamy wówczas przede wszystkim potencjalnych odbiorców danego numeru. Wartość tę możemy dość dokładnie oszacować na podstawie wielkości imprez (np. targów, wystaw, konferencji), na których będzie on rozprowadzany. W niektórych przypadkach w ciągu roku, w którym trwa dystrybucja danego numeru, uruchamiany bywa dodruk w sytuacji wyczerpania nakładu, a gdy docierają do nas sygnały o zapotrzebowaniu na kolejne transze magazynu.

Dystrybucja Polish Business Magazine odbywa się w charakterystyczny sposób. Jesteśmy obecni na około osiemdziesięciu targach, wystawach, konferencjach oraz innych imprezach branżowych każdego roku, na całym świecie. Na tych wydarzeniach mamy swoje stoiska, swoje półki prasowe lub umowy z organizatorami, dzięki czemu pismo trafia do wszystkich uczestników i większości aktywnych odwiedzających. Ponadto, magazyn rozprowadzamy przez polskie placówki dyplomatyczne na całym świecie, do których staramy się regularnie dostarczać kolejne numery pisma. Polish Business Magazine trafia także do wybranych korporacji i stowarzyszeń handlowych, izb  gospodarczych i podmiotów związanych z szeroko rozumianym biznesem, ale również do organizacji turystycznych, akademickich (także młodzieżowych) i kulturalnych na całym świecie. Jako jedyni w kraju posiadamy stałą bazę dystrybucyjną na najważniejszych targach, wystawach i konferencjach organizowanych w kraju i za granicą dla różnych sektorów gospodarki.  Ten model rozpowszechniania budujemy od ponad 22 lat, wyciągając wnioski z każdego wydania, co sprawia, że jesteśmy coraz bardziej efektywni.

Aktualności

10.12
2019
Numer 1/2019 Polish Business Magazine

19. listopada 2019 r. został wydany numer 1 Polish Business Magazine: Work, Study & Career in Germany and Central Europe. […]

Czytaj

28.06
2018
Numer 2/2018 Polish Business Magazine

20. czerwca 2018 r. został wydany numer 2 Polish Business Magazine: Poland For Investors & Visitors 2018. Industry 4.0, Science, […]

Czytaj

28.02
2018
Numer 1/2018 Polish Business Magazine

Nowy numer Polish Business Magazine: Polish Defence Industry. Aviation, Land, Navy & Uniformed Services 2018 – czyli polski przemysł obronny […]

Czytaj

Reklama w Polish Business Magazine

Zobacz

Profile w katalogach branżowych

Zobacz

Targi i wystawy międzynarodowe

Zobacz

Promocja w aplikacjach mobilnych

Zobacz

Organizacja sesji fotograficznych

Zobacz

Produkcja filmów reklamowych

Zobacz

Doradztwo gospodarcze i reprezentacja

Zobacz

Zarządzanie projektami i negocjacje

Zobacz